Poul Holm Andreasen

Jeg er født i Midtjylland i 1954 og fik efter en lang, videregående universitetsuddannelse på PhD niveau (Filosofi/engelsk) et varieret arbejdsliv som universitetslærer (lægestudiet, Københavns Universitet), konsulent i forsvars- og sikkerhedspolitik, forfatter, fagredaktør på PC-tidsskrifter, jobs med markedsføring og kommunikation, IT-udvikling, direktør og medaktionær i IT-virksomhed, undervisning og edb-support på Social- og Sundhedsuddannelserne mv.   I dag er jeg på pension og nyder, udover diverse sideprojekter, at forkæle min arbejdende hustru og vore fortsat skolesøgende børn.

Kontaktoplysninger

poulha@gmail.com Mobil: 53 27 02 00